Beseda s riaditeľom inštitútu Ineko

Beseda s riaditeľom inštitútu Ineko

Reagujúc na aktuálne celospoločenské výzvy sa dňa 3. októbra 2017 pod gesciou predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a občianskej náuky uskutočnila pre žiakov štvrtého ročníka prednáška na tému: „Správa o stave demokracie na Slovensku – demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus a korupcia“ So žiakmi sa osobne stretol a na aktuálne problémy diskutoval riaditeľ inštitútu Ineko pán Ing. Peter Goliáš.