Správna voľba povolania 2017 a DOD@GPH

Správna voľba povolania 2017 a DOD@GPH

25. 10. 2017  sa v telocvični Gymnázia Pavla Horova uskutočnil v poradí 7. ročník prezentačnej výstavy SŠ, Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu. Akcia sa každoročne koná pod gesciou KSK, v spolupráci s mestom Michalovce a ÚPSVaR. Prezentovalo sa 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z Michaloviec, Sobraniec, Strážskeho i Košíc. Cieľom tejto burzy škôl  je informovať žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na našich stredných školách, o novozaradených odboroch pre budúci školský rok, o perspektívnych odboroch, pri ktorých zamestnávateľ garantuje možnosť zamestnania.  Školy vo svojich prezentačných stánkoch informovali o školských vzdelávacích programoch, ale aj prezentovali výrobky žiakov. Po otvorení podujatia si žiaci základných škôl si pozreli prezentácie stredných škôl a prešli do priestorov našej školy, kde im študenti GPH pripravili Deň otvorených dverí – prehliadku laboratórií, učební a súčasne im odprezentovali obsah vyučovania na našej škole.

Súčasťou podujatia bol aj workshop pre riaditeľov ZŠ a SŠ, výchovných poradcov, pracovníkov úradu práce, zamestnávateľov i odboru školstva KSK. Worshopu a neformálnej diskusie o odbornom vzdelávaní, stratégiách smerovania školstva  sa zúčastnilo 42 zástupcov ZŠ a SŠ.