Imatrikulácia prvákov 16. 11. 2017

Imatrikulácia prvákov 16. 11. 2017

Dňa 16. 11. 2017, pri príležitosti 17. novembra, sme prijali našich prvákov do „cechu študentov GPH“. Pred zrakmi celej školy absolvovali viacero náročných disciplín – tance a vedomostné súťaže, v ktorých zvíťazila 1. E.

Pred imatrikuláciou boli ocenení aj študenti, ktorí v školskom roku 2016/2017 úspešne reprezentovali školu v predmetových súťažiach a olympiádach.

Celý program pripravili študenti študentskej rady a 4. A triedy.

Pozrite si fotogalériu.