Ocenení najlepší študenti KSK

Ocenení najlepší študenti KSK

Tím študentov 4. ročníka z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Kristián Šalata, Sára Belejová, Katarína Dančejová, Marián Mráz, Katarína Skopalová dokázal mimoriadne cenný a progresívny prejav tímovej spolupráce mladých ľudí pri reprezentácii školy v krajskom, slovenskom i medzinárodnom meradle v prírodovedných súťažiach. Sami usporiadali v škole medzinárodnú súťaž určenú žiakom základných škôl v riešení úloh z matematiky a fyziky Náboj Junior. Rad ďalších individuálnych úspechov dosiahli nielen v oblasti prírodovedy, ale i v oblasti spoločenských vied. Za svoje mimoriadne úspechy boli títo študenti dňa 22. 11. 2017 pri príležitosti Dňa študentov ocenení ako najlepší študenti SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK .