Prednáška „Právna klinika pre komunity“

Prednáška „Právna klinika pre komunity“

V rámci prepájania praxe a teoretických poznatkov, s ktorými sa oboznamujú žiaci s profesijným záujmom o štúdium práva sa v dňoch 21. a 24. novembra 2017 uskutočnila na našej škole prednáška poslucháčov tretieho ročníka Právnickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v rámci projektu „Právna klinika pre komunity“
Študenti sa formou prezentácií, diskusie a riešenia prípadových štúdií so svojimi o niečo staršími rovesníkmi venovali témam ústavného, trestného práva a extrémizmu.