Veľtrh vysokých škôl 2017

Veľtrh vysokých škôl 2017

V priestoroch nášho gymnázia sa dňa 23. 11. 2017 po 4-krát konala prezentácia vysokých škôl pod názvom   „Veľtrh vysokých škôl“. Cieľom tejto akcie bolo sprístupniť študentom čo najviac informácií o možnostiach štúdia po maturite.

Naše pozvanie prijali: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – detašované pracovisko v Michalovciach. Spolu sa žiakom predstavilo 19 fakúlt s rôznym zameraním – prírodovedným, technickým, ale aj ekonomickým a spoločenskovedným. Študentom, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, poskytovali informácie študentské agentúry Information Planet a Inter Study.

Na prezentáciách fakúlt sa zúčastnili žiaci 6 stredných škôl z Michaloviec, 2 stredných škôl z Humenného a gymnáziá zo Sobraniec a Trebišova. Spolu 889 žiakov neprilákala na prezentáciách jednotlivých fakúlt len dostupnosť informácií o zameraní a obsahu študijných programov, o profile absolventa, možnostiach štúdia v zahraničí a uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie, ale i množstvo zaujímavých projektov či technických zariadení ako tancujúci robotický pes, Virtual reality, rôzne súťaže, možnosti programovania s malým robotom a čipom a veľa iného.

Veľtrh vysokých škôl je určite veľkým pomocníkom pre maturantov pri správnom výbere vysokej školy. Poskytnuté informácie priamo od zástupcov vysokých škôl pomáhajú študentom lepšie sa zorientovať v množstve študijných programov a správne si vybrať.

Veľtrh vysokých škôl je jednou z aktivít kariérnej poradkyne Mgr. Márie Ďuríkovej a ako pokračovanie projektu GPH – Scientia pro Vita.