Veľtrh vysokých škôl 2017

Veľtrh vysokých škôl 2017

Dňa 23. 11. 2017 sa v telocvični našej školy uskutoční Veľtrh vysokých škôl, prezentácia vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a prezentácia 2 agentúr pre ponuku štúdia v zahraničí.

Veľtrh je určený prednostne pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl.

Všetci študenti sú srdečne vítaní.