Študenti si prišli obzrieť nemocnicu novej generácie

Študenti si prišli obzrieť nemocnicu novej generácie

Už dlhé roky patrí naša škola medzi najúspešnejšie pri príprave študentov na lekárske fakulty. Veď len v minulom školskom roku bolo prijatých 22 študentov našej školy
na rôzne lekárske fakulty. 21. novembra 2017 otvorili v Michalovciach nemocnicu novej generácie, ktorá je súčasťou regionálnej siete Svet zdravia. Nemocnica má fungovať podľa najmodernejších zahraničných štandardov. Pre celé východné Slovensko sa stane nadregionálnym centrom pre akútnu medicínu, bude sa zameriavať aj na náročnejšiu zdravotnú starostlivosť. Aj študenti nášho gymnázia, ktorí sa pripravujú na štúdium medecíny, sa mali možnosť zúčastniť prehliadky priestorov nemocnice, Medicínsky riaditeľ nemocnice MUDr. Rouder, ktorý ich celou prehliadkou sprevádzal, poukázal
na to, že ťažiskovými budú odbory ako chirurgia, onkologická chirurgia, urológia, onkologická urológia, gynekológia, onkologická gynekológia, traumatológia
a ortopédia. Venovať sa budú aj pediatrii a urgentnej medicíne. Michalovská nemocnica bude tiež onkologickým centom pre východné Slovensko. Študenti mali možnosť vidieť moderné operačné a pôrodné sály. Zaujímali sa o nové medicínske procesy
a uplatňovanie progresívnych metód liečby, či permanentné vzdelávanie lekárov
a modernizácia technického vybavenia. Ako budúcich lekárov ich zaujímala aj možnosť odborného rastu mladých lekárov a obsadenie oddelení vysokoodbornými kapacitami
z jednotlivých oblasti medicínskych odborov. Ostáva nám len dúfať, že sa mnohí z našich študentov po úspešnom štúdiu vrátia do Michaloviec a budú sa podieľať na úspešnom liečení pacientov tejto krásnej a modernej nemocnice. Táto návšteva sa pre mnohých študentov stala výbornou motiváciou k ešte dôslednejšej príprave na prijímacie pohovory na lekárske fakulty. Takže, veľa zdaru na skúškach!