Exkurzia žiakov do Steel parku v Košiciach

Exkurzia žiakov do Steel parku v Košiciach

Žiaci 1. A, 1. B a 1. D sa dňa 29. 11. 2017 zúčastnili exkurzie do Steel parku v Košiciach a na výstave Nanotechnológie vo Výmenníku v Košiciach. Žiaci sa zúčastnili prednášky o kódovaní obrázkov – „Informatika/Informácie ukryté v obrázkoch“

Žiakov sprevádzli pán Nedelský a pán Gonda.