Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2017

Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2017

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnil na GPH 12. ročník regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov. Pozvanie do súťaže prijalo päť gymnázií Zemplínskeho regiónu (G. Snina, G. Trebišov, G. Veľké Kapušany, G. Sobrance, a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova Michalovce).

Úlohy do 12. ročníka súťaže vybrali: RNDr. M. Dományová (matematika), RNDr. M. Bruňák (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), Mgr. R. Holodňák (fyzika), Ing. Mgr. H. Mikuličková (informatika). Porota pracovala v zložení: Mgr. J. Vološin (predseda poroty – gymnázium Snina), Ing. Mgr. H. Mikuličková (informatika), RNDr. Mária Dományová (matematika), RNDr. Beáta Semková (chémia), RNDr. Blanka Jurištová (biológia) a Mgr. Rudolf Holodňák (fyzika). Koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani riaditeľky Mgr. Kataríny OlšavovejRNDr. Renáty Gaľovej, zástupkyne riaditeľa GPH pre prírodovedné predmety.

Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov p. Drosca.

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a napínavá.

Zadania úloh: MAT, FYZ, INF, CHE, BIO

Výsledné poradie:

1.miesto GPH Michalovce

2.miesto Gymnázium Snina

3.miesto Gymnázium Trebišov

 

Reprezentačné družstvá jednotlivých gymnázií:

Gymnázium Veľké Kapušany: Martin Salaky, Nikoleta Koldušová, Beatrix Kázsmérová, Marcel Puškarik, Milan Mašlej

Gymnázium Trebišov: Matúš Janok, Sofia Gibová, Tomáš Kus, Matej Pipa, Aneta Vargová,

Gymnázium Sobrance: Veronika Kaťuchová, Dominika Ďačková, Lívia Mišová, Adrián Habušta, Martin Poľakovský

Gymnázium Snina: Ľubomíra Riľaková, Martin Jelo, Dávid Janko, Kristína Mariničová, Martin Petrovaj

GPH Michalovce: Matej Berešík, Samuel Kincel, Alexandra Sušková, Alexandra Behunčíková, Slávka Kolačayová