Úspešný rok 2018 všetkým priaznivcom školy!

Úspešný rok 2018 všetkým priaznivcom školy!

Milí priatelia,

prajeme vám úspešný rok 2018, nech vám pomôže naplniť vaše sny a túžby, nech v ňom zdoláte všetky prekážky, ktoré sa objavia pred vami, nech vám slúži zdravie, nech stretnete alebo si udržíte vašu lásku a nech ste v ňom šťastní  a spokojní.

Za všetkých zamestnancov školy

praje administrátor stránky