28. ročník OK Olympiády v NEJ

28. ročník OK Olympiády v NEJ

  1. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18. 1. 2018 bola naša škola organizátorom okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov. Olympiáda sa uskutočnila v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach. 21 žiakov reprezentovalo 8 stredných škôl

/ Gymnázium P. Horova Michalove, Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce, Gymnázium Sobrance, Gymnázium Trebišov, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov a Gymnázium –Gimnázium Kráľovský Chlmec, Obchodná akadémia  Trebišov a SOŠ obchodu a služieb  Michalovce / a súťažilo v 3 kategóriách – 2A, 2B a 2D.

Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:                                                                    

Michalovce kategória 2A 1. miesto Viktória Sivá
    2. miesto Sarah Annamária Kuipers
    3. miesto Sandra Krčmáriková
    4. miesto Lukas Štubňa
  kategória 2B 1. miesto Jana Niská
    2. miesto: Ján Vojtko
    3. miesto: Klára Mošková
    4. miesto: Emma Eľková
  kategória 2D 1. miesto: Veronika Ričányová
    2. miesto: Natália Némethová
Sobrance kategória 2A 1. miesto: Samuel Sepeši
  kategória 2B 1. miesto: Patrik Juhas
Trebišov kategória 2A 1. miesto Andrej Frič
    2. miesto Sofia Laczková
    3. miesto Patrik Černák  
  kategória 2B 1. miesto Matej Frič
    2. miesto Elisa Anais Verhaegeová
    3. miesto Dávid Kapuscinský
    4. miesto Kristína Lovasová

 

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.2.2018 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, postupujú žiaci, ktorí sa v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku umiestnili na

  1. a 2.mieste v každej kategórii. Víťazi kategórie 2 C postupujú do krajského kola zo školského kola. Víťazom tejto kategórie na našej škole bol Patrick Jan Hebbecker.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Zároveň ďakujeme všetkým kolegom – nemčinárom, ktorí svojou aktívnou prácou v skúšobných komisiách prispeli k zdarnému priebehu olympiády. A hlavne p. Márii Ďuríkovej z Gymnázia Pavla Horova, ktorá celé okresné kolo organizačne pripravila.