Obvodné kolo Olympiády ANJ

Obvodné kolo Olympiády ANJ

Dňa 17. 1. 2018 sa na Gymnáziu, Ľ.Štúra 26, Michalovce uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Spolu sa súťaže zúčastnilo 32 žiakov z gymnázií, obchodných akadémií, hotelových akadémií a SOŠ z Michaloviec.

Súťažilo sa v 4 kategóriách a v kategórii 2B získala naša žiačka Alexandra Sušková 1. miesto a v kategórii 2A Joey McKay Slávik 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy