Deň otvorených dverí na PF UPJŠ Košice

Deň otvorených dverí na PF UPJŠ Košice

Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 8.2. 2018

Milí študenti stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia, vážení rodičia!
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8.2.2018.

Podujatie otvoríme o 8:30 hod. v aule prof. M. Prasličku – RB0A5/M5 Areál UPJŠ, Šrobárova 2, Košice a paralelne v aule prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1/P1 Areál Jesenná 5/Park Angelinum 9 zaujímavými vystúpenia a diskusiou s našimi úspešnými  absolventmi v rámci Alumni Space – cesta za úspechom.

Viac v informačnom liste>>>>