Program – Ruské Vianoce

Program – Ruské Vianoce

Dňa 20.12. 2017 sa už tradične našej škole uskutočnil kultúrny program k Vianociam a Novému roku, ktorý organizovali ruštinári pre žiakov 1. ZŠ a 6. ZŠ v Michalovciach. Žiaci si  pre nich pripravili pásmo scénok, básni, piesní,  prezentácií a hier. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!