Informácie pre štvrtákov o EČ a PFIČ MS 2018

Informácie pre štvrtákov o EČ a PFIČ MS 2018

Milí štvrtáci, na stránke Maturita 2018, v časti Študenti, pribudli nové informácie pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS). Preštudujte si ich pozorne. Dozviete sa z nich všetko o časovom harmonograme, hodnotení, vypĺňaní hárkov a podobne. >>>>