Uchádzame sa o vaše 2% z dane

Uchádzame sa o vaše 2% z dane

Milí rodičia,

dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.

Ak sa rozhodnete pomôcť našej škole poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri  Gymnáziu Pavla Horova, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na zvýšenie kvality výchovno- vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach.

Finančné prostriedky získané z 2 % dane v minulom roku sme použili na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, inovovanie didaktickej techniky, učebných pomôcok, nákup doplnkov IT techniky a pomôcok do učebne robotiky a popularizáciu prírodovedno-technických predmetov za účelom vytvorenia podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a zabezpečenia kvalitatívneho posunu úrovne vzdelávania.

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám aj v tomto roku.

Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

 

Údaje o prijímateľovi:

Právna norma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Gymnáziu Pavla Horova

Sídlo: Masarykova 1, 071 01 Michalovce