Krajské kolo dejepisnej olympiády

Krajské kolo dejepisnej olympiády

Predmetová komisia spoločensko – vedných predmetov s radosťou oznamuje, že žiačka II. F triedy Daniela Dančejová zvíťazila dňa 22. marca 2018 v krajskom kole 10. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii B.
Ide o súťaž žiakov stredných škôl pozostávajúcu z písomného testu, vlastnej výskumnej práce ( kategória A  – téma z dejín regiónu, kategória B – téma desiateho ročníka : „Rok 1918 v Slovenských dejinách „) a obhajoby zvolenej témy.
 Daniela postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v dňoch 2. – 4. mája 2018 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.
Víťazke srdečne blahoželáme a držíme palce  :). Za prípravu ďakujeme p.učiteľovi M.Košičanovi.