Matematický B-DAY

Matematický B-DAY

V decembri 2017 sa konala v našej škole medzinárodná matematická súťaž tímov Matematický B-DAY. Siedmy ročník tejto súťaže bol uskutočnený na základe spolupráce Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS.

V Holandsku, Nemecku a Belgicku má táto súťaž už niekoľkoročnú tradíciu. Jeden z hlavných cieľov projektu PRIMAS je vytváranie prostredia bádateľsky orientovaného edukačného procesu a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu tohto objavného, heuristického vyučovania matematiky.

Do tejto súťaže sa zapojilo 16 žiakov našej školy, súťažili v štyroch tímoch. Tím v zložení Sára Belejová, Katarína Skopalová, Kristína Štafurová a Martina Timková (IV.A) sa umiestnil na 6. mieste a tím žiakov Kristína Coričová, Jana Mečiarová, Paulína Paľová a Marcel Polák (II.C) obsadil 9. miesto v konkurencii 29 tímov v celoštátnom meradle. Žiaci si prevzali diplomy od garantky súťaže na Slovensku p. doc. Čeretkovej. Našim žiačkam blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka