Výsledky súťaže Expert 2018

Výsledky súťaže Expert 2018

Desiaty rok súťaže Expert geniality show na našej škole má svojich expertov. V školskom roku 2017/2018 sa súťaže zúčastnilo osem žiakov 1. a 2. ročníka v kategórii G12 a sedem žiakov 3. a 4. ročníka v kategórii G34. Šiesti z nich získali titul EXPERT v jednej zo súťažných tém. Dvaja, Sebastián Kala z 1.A a Samuel Kincel z 3.C, získali titul EXPERT v oboch súťažných témach. Samuel Kincel získal súčasne titul TOP EXPERT, kedže v celkovom poradí obsadil 63. miesto. Katarína Dančejová zo 4.A dosiahla najlepšie umiestnenie v rámci jednej témy, obsadila 8. miesto v kategórii Mozgolamy.

Zoznam expertov v kategórii G12:

 

Súťažiaci Kategória Umiestnenie
Sebastián Kala Dejiny, udalosti, umenie 27.miesto/368 súťažiacich
Do you speak English? 101.miesto/535 súťažiacich
Laura Čečehovská Dejiny, udalosti, umenie 47.miesto/368súťažiacich
Rudolf Mašlej Do you speak English? 94.miesto/535 súťažiacich

 

Zoznam expertov v kategórii G34:

 

Súťažiaci Kategória Umiestnenie
Katarína Dančejová Mozgolamy 8. miesto/414súťažiacich
Alexandra Behunčíková Do you speak English 24.miesto/389súťažiacich
Samuel Kincel Svetobežník 39.miesto/463súťažiacich
  Góly, body, sekundy 51.miesto/347súťažiacich
Slávka Kaločayová Mozgolamy 86.miesto/414súťažiacich
Marek Podžuban Mozgolamy 96.miesto/414súťažiacich

 

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.