Deň učiteľov – ocenenie

Deň učiteľov – ocenenie

28. marec je Dňom učiteľov a dobrý učiteľ je pre všetkých darom na celý život.
Z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku si v tento deň prevzalo ocenenie 22 pedagógov KSK, medzi nimi náš PaedDr. Jozef Sibal.
Na úrovni mesta boli pri príležitosti Dňa učiteľov 2018 za GPH ocenené primátorom mesta Viliamom Záhorčákom dve naše kolegyne PaedDr. Alena Vasiľová a RNDr. Beáta Semková.

Na pôde našej školy si z rúk pani riaditeľky prevzali ocenenie títo učitelia: PaedDr. Gabriela Vasiľková, Ing. Martin Nedelský, Mgr. Marta Guľová, Mgr. Ľuboslava Žolnová, Danielle Schmidt lektorka nemčiny a  Johnny Christopher Cymbal, lektor angličtiny

Srdečne blahoželáme