Jazykový kvet – krajské kolo

Jazykový kvet – krajské kolo

Dňa 10.4.2018 sa konalo v Košiciach krajské finále súťaže Jazykový kvet.
Našu školu reprezentovali v anglickom jazyku v kategórii dramatizácia – prevzatá tvorba so scénkou “The Devil wears Prada” študenti Viktória Virágová (1.B) a Sofia Sára Kvaková,Samuel Kislan a Svetlana Szántová (2.F).
Umiestnili sa na prvom mieste a budú našu školu reprezentovať na celoslovenskom kole ktoré sa bude konať koncom apríla.