Oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznam pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí si podali prihlášku na štúdium na Gymnáziu Pavla Horova, do Modulu 3 – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, že testovanie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti sa uskutoční 24.apríla 2018 o 8.00 hod. vo veľkej telocvični Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1.

Žiaci si na testovanie  donesú  športový úbor a obuv, ktorá sa používa  len pre halové športy.

Kritériá prijatia na našu školu nájdete na stránke: Kritériá prijatia

 

Mgr. Katarína Olšavová

riaditeľka školy