Testovanie PISA 2018

Testovanie PISA 2018

Naša škola bol vybratá do medzinárodného testovania PISA 2018.

Dňa 18.04.2018 sa 42 žiakov našej školy, ktorí sú narodení v roku 2002 zúčastní na testovaní. Náhradný termín je 25.04.2018.

Testovanie je zamerané na skúmanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov, ktorí ukončujú povinnú školskú dochádzku.

Podrobnejšie informácie o testovaní PISA.

Informácie o testovaní PISA pre žiakov

 

Organizačné zabezpečenie testovania:

– zraz študentov v deň testovania je o 8:00 h pred učebňou informatiky INF3 na druhom poschodí
– testovanie bude prebiehať v učebniach: INF1, INF2, INF3 (ráno v deň testovania bude na dverách zoznam žiakov, ktorí sa testujú v danej učebni)
– študenti si prinesú zo sebou tieto pomôcky: pero, ceruzku, kalkulačku a gumu
– testovanie bude prebiehať cca do 12:30 h (v priebehu testovania budú 2 prestávky), po skončení testovania sa vyučovanie pre žiakov v daný deň končí

S pozdravom Renáta Gaľová
koordinátorka testovania PISA