Úspech na celoštátnom kole FO

Úspech na celoštátnom kole FO

V dňoch 13. –  15. 4. 2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v Košiciach, na ktorej našu školu reprezentoval Kristián Šalata zo 4. C triedy. Podal obetavý výkon podložený dlhodobou zodpovednou prípravou a získal ocenenie Víťaz celoštátneho kola – celkove obsadil 8. miesto z 24 účastníkov celoštátneho kola.

Kristián sa zaradil k víťazom celoštátneho kola najvyššej kategórie A vo Fyzikálnej olympiáde :

  • Petrovi Mattovi 1986 FO 27 Příbram 14. miesto (ešte spoločná súťaž Československo ČSSR),
  • Ľubovi Zlackému 1991 FO 32 Mladá Boleslav, 7. miesto ( ešte spoločná súťaž Československo ČSFR),
  • Radoslavovi Vaľovskému 1994 FO 35 Nitra, 7. miesto,
  • Tomášovi Dzetkuličovi 2001 FO 42 Komárno, 1. miesto,
  • Tomášovi Dzetkuličovi 2002 FO 43 Piešťany, 1. miesto,
  • Petrovi Nawkovi 2003 FO 44 Michalovce, 8. miesto,
  • Jakubovi Šafinovi 2012 FO 51 Trenčín, 5. miesto,
  • Jakubovi Šafinovi 2013 FO 53 Košice Kysak, 2. miesto,
  • Jakubovi Šafinovi 2014 FO 54 Bratislava, 3. miesto,
  • Kristián Šalata 2018 FO 59 Košice, 8. miesto.

Všetci víťazi súťaže sú navrhnutí na výberové sústredenie pred medzinárodným kolom súťaže IPhO, v tomto roku sa súťaž uskutoční v Lisabone.
Jozef Smrek