Veľkonočný volejbalový turnaj

Veľkonočný volejbalový turnaj

V stredu 28. marca 2018 predmetová komisia TSV organizovala medziročníkový veľkonočný turnaj v basketbale dievčat a chlapcov našej školy. Víťazkami sa stali dievčatá tretieho ročníka, na druhom mieste skončili dievčatá štvrtého ročníka, na treťom mieste druháčky a na štvrtom mieste sa umiestnili dievčatá prvého ročníka. Víťazmi u chlapcov boli tretiaci, na druhom mieste sa umiestnili druháci, na treťom štvrtáci a na štvrtom mieste chlapci z prvého ročníka. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, za divácku kulisu. Osobitne ďakujeme Michalovi Podžubanovi a Martinovi Demkovi, ktorí celý turnaj viedli ako rozhodcovia.