Krásny úspech na celoslovenskom kole olympiády z FRJ

Krásny úspech na celoslovenskom kole olympiády z FRJ

Dňa 11. mája 2018 sa náš žiak Radoslav Ivan Romanyszyn (2.A) stal víťazom celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A. Ide o historicky prvé viťazstvo žiaka našej škol v tejto súťaži.

Výsledky na oficiálnej stránke Iuventy >>>

Radoslavovi srdečne blahoželáme.

Mgr. Helena Andreeva