Prednáška z Ruského jazyka

Prednáška z Ruského jazyka

Dňa 25.5.2018 sa žiaci II.E a II.F, ktorí sa učia ruský jazyk, zúčastnili prednášky s názvom Puť russkoj literatury k klasičeskomu romanu“ v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Prednášajúcim bol prof. PhDr. Anton Eliáš, PhD., ktorý je dekanom Filozofickej fakulty (od roku 2003) a zároveň docentom na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje od ukončenia vysokoškolského štúdia.
Profesor Eliáš hovoril o trendoch v ruskej literatúre v 19. storočí. Na príklade Puškinovho a Lermontovovho diela popísal základné motívy a princípy, ktoré v tomto čase rezonovali v ruskej literatúre. 

Poďakovanie patrí nášmu absolventovi Bc. Martinovi Capíkovi, ktorý pri príprave podujatí nezabúda na svoju alma mater.

PhDr. Viola želinská