Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka na PF UPJŠ v Košiciach

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka na PF UPJŠ v Košiciach

Milí študenti stredných škôl,
iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií ale aj vyššiu náročnosť. Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Pripravili sme pre vás rôzne prednášky, cvičenia a semináre z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Viac sa dočítate v letáku >>>

Program akcie >>>