Exkurzia do ZOO v Nyíregyháze

Exkurzia do ZOO v Nyíregyháze

13. júna 2018 sa 130 študentov druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnilo prehliadky prvého zooparku Maďarska, ktorý sa rozprestiera v hĺbke dubového lesa Sóstó na ploche 24 ha. V ZOO Nyíregyháza žije 2300 jedincov 250 druhov živočíchov, z piatich kontinentov. Obdivovali sme Ich životné prostredie, vodnými kanálmi  ohraničené výbehy, ktoré sú veľmi podobné ich prírodnému životnému prostrediu. Živočíšstvo je zoradené do 4 hlavných tematických celkov – Polárna oblasť, Africká panoráma, Karpatská kotlina a Tropický dom, v ktorých sme sa stretli s bohatou zbierkou tropických živočíchov, vegetáciou dažďových pralesov ako aj s ľadovými medveďmi polárneho kruhu, farebných obyvateľov voliér alebo sladkovodnými a morskými rybami v akváriách. V sedliackom dvore boli pôvodné živočíšne druhy Maďarska, známe aj na Slovensku. K príjemnej atmosfére tohto dňa prispelo aj nádherné počasie a dobrá nálada, ktorá panovala u všetkých účastníkov exkurzie.