Prednáška pre fanúšikov matematiky a fyziky

Prednáška pre fanúšikov matematiky a fyziky

13.6.2018 sa uskutočnila prednáška pre fanúšikov matematiky, fyziky a prírodných vied IMO – POHĽAD DO ZÁKULISIA, Medzinárodná matematická olympiáda, Sčitovanie a násobenie, Taylorov rozvoj i pre stredoškolákov, Delenie nulou a i. Prednášal mimoriadny profesor RNDr. Vojtech Bálint, CSc. – ďalšia skutočná celebrita Slovenska, ktorá navštívila našu školu, výborný matematický odborník, známy aj ako tvorca úloh pre matematickú olympiádu, dlhoročný predseda a terajší podpredseda Slov. výboru MO, 11-násobný vedúci našich výprav na IMO, redaktor významných matematických aj matematicko-fyzikálnych časopisov a jeden z výnimočných študentov legendárneho slovenského matematika Igora Kluvánka. Prednáška profesora Bálinta bola skvelou ukážkou excelentného a presného myslenia, ktoré je dôležité pre všetkých prírodovedcov a nielen pre nich.