Prezentácie prác študentov v anglickom jazyku

Prezentácie prác študentov v anglickom jazyku

V rámci projektového týždňa pripravila PK ANJ v dňoch 14.06. a 15.06. 2018 školské kolo prezentácií v ANJ, na ktorom sa zúčastnilo 14 študentov. Tvorivosť ako spôsob spájania poznávaného a schopnosť prezentovať zvolenú tému v anglickom jazyku boli nosnými myšlienkami prác študentov, z ktorých výber najlepších uvádzame nižšie. Výber tém nebol ohraničený, odzrkadľoval myšlienkový svet našich študentov – od osobných záľub, geografie, environmentálnych problémov, až k filozofickým otázkam súčasného životného štýlu. Porota v zložení K. Bušaničová, Z. Hospodárová a A. Luteranová hodnotila nielen komunikačné schopnosti, ale aj základné digitálne zručnosti a jedinečnosť spracovania tém. Diskusia po každej prezentácii otvorila študentom priestor na formulovanie názorov a otázok k téme. Dúfajme, že podobné prezentovanie všestrannej osobnosti študenta, ktoré pomáha prekročiť horizont učebnice, sa stane tradíciou v ďalších rokoch.

Výber najlepších prác

Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom.

Štvrtok 14. 06. 2018

Kristína Huďova                 III.E          Animals in Freedom vs. Captivity

Lenka Salakyová                II.C           Happiness

Ema Huňadyová                 II.F           Slovak Folklore

Ivana Makšinová                  II.E           Music Style K-Pop

Patrik Horný                         III.D         My favourite Artist

Sofia Kvaková                      II.F           Minimalism as Lifestyle

Daniela Dančejová             II.F           Wives of Henry VIII

 

Piatok 15.06. 2018

Marek Juhás                         III.C         New York City

Kristína Paleschová             III.C         Architecture

Dávid Gajdoš                       III.C         Swimming and Me

Stanislava Ferencová          III.D         Youth and Fashion

Viktória Cseryová                III.G         Primeval Forests in Slovakia

Svetlana Szántová                II.F           Save the Oceans

Ema Černakovičová            III.G         Great Britain