Úspech na celoslovenskej prehliadke divadelných scénok v ANJ

Úspech na celoslovenskej prehliadke divadelných scénok v ANJ

Nečakané veci brať ako samozrejmosť

Rozhovor s autorkami predstavenia v anglickom jazyku  Devil wears Prada

Výbornou angličtinou a expresívnym hereckým podaním sa vyznačovalo uvedenie divadelnej scénky vytvorenej na základe filmu Devil wears Prada. Študentky nášho gymnázia – Viktória Virágová, Diana Horňáková, Sofia Kvaková  a Svetlana Szántová pod vedením p. prof. Salátkovej zaujali odbornú porotu v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet. V silnej konkurencii ôsmich divadelných zoskupení získali 2. miesto.

Čo bolo impulzom pre výber titulu?

Sofia: Snažili sme sa zvoliť si také dielo, ktoré by bolo aktuálne a nenudilo. Do užšieho výberu sa napokon dostali dva texty – Antigona a Devil Wears Prada, chceli sme však viac osloviť súčasnou témou a moderným jazykom mladé publikum.

Titul Devil Wears Prada je známy vo svojom knižnom aj filmovom spracovaní. K akej verzii ste sa priklonili?

Diana:  Základom bol scenár, ktorý sme si v origináli stiahli z internetu. Ten však bol len podkladom – dotvárali sme vlastné repliky, hľadali svoju cestu a improvizovali.

Kto vás inšpiroval k účasti na súťaži Jazykový kvet?

Diana: S nápadom prišla Vika, pretože sa už viackrát zúčastnila na podobných akciách. Zistila, že viac ľudí vytvorí silnejší tím, a tak sme sa do toho pustili dve. Po hľadaní vhodnej hry som vybrala scenár a začala tvoriť scény. Pridala sa Sára a Sveťa, ktoré nám pomohli v ďalšej realizácii.

Ako dlho ste skúšali? Stretli ste s nepredvídateľnými situáciami počas skúšania?

Všetky: Príprava nás stála veľa času, aj keď sa tie dôležité zmeny diali na poslednú chvíľu. Všetko sa menilo v procese, dokonca sme si striedali úlohy, prispôsobovali scenár. Keď sme sa rozhodli predĺžiť scénku, obsadili sme ďalšiu postavu asistenta Nigela, ktorú hrá

Samuel Kislan. Viackrát sme menili úlohu hlavnej predstaviteľky Andy. Naučili sme sa vnímať nečakané veci ako samozrejmosť.

Postava Mirandy, vo filme bravúrne stvárnená Meryl Streepovou, je typickou antihrdinkou, ktorá chladnokrvne manipuluje okolím. Ako ste sa cítili v tejto úlohe?

Viktória: Pri záporných postavách sa musíte vcítiť do ich myslenia, v reálnom živote sa takto nesprávame, pre mňa to bola možnosť vyskúšať niečo nové.

Dnes ste sa prvýkrát predstavili pred študentmi našej školy. Ako na vás zapôsobilo toto obecenstvo?

Svetlana: Keďže sme viackrát hrali pred porotou, toto bolo naše najpočetnejšie publikum, cítili sme pozorné vnímanie a sme vďační za jeho spätnú odozvu.

Uvedenie scénky v celoslovenskom kole vám prinieslo vynikajúce umiestnenie v podobe druhého miesta.  Čo prinieslo do vášho osobného života?

Viktória: Najmä veľa skúseností, ako amatéri sme sa zúčastnili profesionálnej súťaže, do ktorej sa zapájali aj študenti z divadelného prostredia a konzervatórií.

Svetlana: Dodalo mi to najmä odvahu v bežnom živote,  pomohlo mi to nebáť sa prejaviť pred divákmi v anglickom jazyku.

Divadlo, ktoré uvádza texty v anglickom jazyku, má už svoju tradíciu na tejto škole. Plánujete v takýchto aktivitách pokračovať?
Sofia: Na našej škole sa v súčasnej dobe otvára oveľa širší priestor pre záujmy študentov, mnohé zaujímavé aktivity sme mohli oceniť v rámci projektového týždňa. Myslíme si, že by sme mohli vytvoriť dramatický krúžok. Určite chceme vyzvať i ďalších študentov, aby sa k nám pridali.

Ďakujeme za rozhovor.