Oznam pre žiakov 3. a 4. ročníka

Oznam pre žiakov 3. a 4. ročníka

V dňoch  26. – 27. septembra 2018 sa v Nitre koná  Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania  Gaudeamus Slovakia 2018.

Na veľtrhu sa predstaví viac ako  300 univerzít, vysokých škôl, vyšších odborných škôl, jazykových škôl a agentúr pre vzdelávanie v zahraničí. Vystavovatelia prídu z České republiky , zo Slovenska a ďalších 15-tich krajín.

26.09.2018   organizuje  naša škola jednodňový zájazd na veľtrh . Odchod v skorých ranných hodinách, príchod vo večerných hodinách do 22,00 hod. Cena zájazdu je 25,00 eur.

Keď máte záujem získať čo najviac informácií o vysokoškolskom vzdelávaní, prihláste sa u výchovnej poradkyne M. Ďuríkovej do štvrtka 14.09.2018.

Riadime sa heslom „ Viac informácií  –  lepší výber vysokej školy“ .

Výchovná poradkyňa