Výsledky súťaží v školskom roku 2017/2018

Výsledky súťaží v školskom roku 2017/2018

V predchádzajúcom školskom roku bola naša škola úspešná v rôznych predmetových olympiádach  a súťažiach. Chceme poďakovať všetkým študentom, ktorí prispeli k týmto výsledkom, ale najmä učiteľom, ktorí neváhali a obetovali svoj voľný čas a venovali sa našim talentom.

Ďakujeme!

Výsledky súťaží v školskom roku 2017/2018>>>