DOD na GPH a Správna voľba povolania

DOD na GPH a Správna voľba povolania

Dňa 25. 10. 2018 sa v priestoroch veľkej telocvične GPH uskutoční prezentačná výstava Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu pre žiakov ZŠ  pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

V tento deň prebehne súčasne v priestoroch školy Deň otvorených dverí na GPH.

Všetci ste srdečne vítaní!