Medzinárodný modelový parlament v Poľsku

Medzinárodný modelový parlament v Poľsku

Sarah Annamária Kuipers, Kristína Klepancová, Lucia Harmóciová a Ema Huňadyová sa v doprovode p. Gondu vybrali 3.10.2018 do ďalekého Toruňu (Poľsko), kde sa v najbližších troch dňoch zúčastnili na medzinárodnej súťaži modelového OSN parlamentu s názvom ToMUN 2018. Dievčatá  rokovali na rôzne témy, pri ktorých si precvičia nielen svoju angličtinu ale aj schopnosť argumentovať.
Sarah Annamária Kuipers z 3.F vyhrala hlavnú cenu a to najlepší delegát vo svojej komisii, kde spísala 2 rezolúcie, riešila problematiku financií a ekonomiku celého sveta.
Gratulujeme !