Naprogramujme si svojho robota

Naprogramujme si svojho robota

Ďalšia aktivita v rámci Európskeho týždňa programovania je dvojica workshopov: NAPROGRAMUJME SI SVOJHO ROBOTA, ktorá uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie Pontis. Z finančnej dotácie sme rozšírili park našich robotov o ďalšieho nováčika, tentokrát EVO3 a senzory pre neho.

Prvý workshop sa konal 16. 10. 2018 pre 16 nadšencov programovania. Lektori z radov študentov z 3.A – Adrián Pavelka a Martin Bindas boli super, ukázali študentom základy jazyka Mindstorm, ako sa čítajú signály zo senzorov, programovanie  kociek NXT a EVO3. Prípravu tohto podujatia mali na starosti pani Tomková a Spišáková.

Ďalší workshop sme realizovali 18. 10. 2018. Naši nadšenci pokračovali v programovaní robotov, naprogramovali ovládanie robotov cez IR diaľkový ovládač, ovládali roboty cez ručný dynamometer, senzor Vernier, roboty sledovali čiary, hrali hudbu a rozprávali. Boli to zaujímavé hodiny, ktoré žiaci užitočne strávili v škole.

Autor fotografií je Patrik Šandrej.