Prednáška o 3D modelovaní

Prednáška o 3D modelovaní

V rámci nášho týždňa programovania sa uskutočnila prednáška o 3D modelovaní Od návrhu ku výrobku, využitie 3D modelov v praxi a priemysle. Prednášal nám Ing. J. Čižmár z firmy Ecofil Michalovce.

Ukázal modelovanie výrobkov a porozprával o 3D tlači i  o využití ich  výrobkov.