Riaditeľské voľno 12.10.2018

Riaditeľské voľno 12.10.2018

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova udeľuje dňa 12. 10. 2018 riaditeľské voľno, v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka, z dôvodu výjazdového zasadania pedagogickej rady pri príležitosti založenia Gymnázia Pavla Horova a metodického dňa.
Vyučovanie bude pokračovať 15.10.2018 (pondelok).
Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy