Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

Projekt k storočnici ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku ČSR

Skupina žiakov a učiteľov Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach rozvíja od 1. septembra projekt k storočnici ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku ČSR pod názvom Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe.
Individuálnym výskumom a spoluprácou so Zemplínskym múzeom a Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom si dopĺňajú vedomosti o priebehu bojov 1. svetovej vojny na východnom Slovensku, o úlohe generála M. R. Štefánika pri vzniku ČSR a o vzniku gymnázia v Michalovciach r. 1922.
Európsku dimenziu nadobudol projekt spoluprácou s gymnáziom v družobnom meste Cognac, s Lycée Beaulieu. Počas návštevy tejto školy a mesta v dňoch 14. – 20.10.2018 žiaci spoločne navštívili pamätné miesta pôsobenia československých légií (múzeum v meste Darnay, cintoríny padlých čs. vojakov v mestách Cognac a Jarnac), diskutovali o prítomnosti a budúcnosti spoločnej Európy. Slovenskí žiaci sa predstavili aj krátkym divadelným predstavením a folklórnym vystúpením.
Význam tohto stretnutia i celého projektu vyjadrili obidve strany aj nápisom na spoločnom venci, položenom pri pamätníku padlých legionárov a francúzskych vojakov v Jarnacu:
Spolu včera, spolu dnes, spolu zajtra.
Aktivity projektu budú pokračovať do 30. novembra 2018.