Koniec 1. svetovej vojny

Koniec 1. svetovej vojny

Aj my sme si pripomenuli koniec prvej svetovej vojny

Žiaci a učitelia, zapojení do projektu Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe, pokračujú vo svojej činnosti. V nedeľu, 11. novembra 2018, si rovnako, ako celý svet, pripomenuli koniec prvej svetovej vojny. Navštívili tri cintoríny vojakov, padlých v tomto svetovom konflikte, a to v obciach Veľkrop, Smilno a Zborov.

Dojemné stretnutie zažili na cintoríne v chotári dediny Veľkrop pri Stropkove, stratenej v horách, pretože tam s rovnakým zámerom – položiť vence k ústrednému pamätníku a uctiť si padlých – prišli aj obyvatelia dediny spolu s predstaviteľmi rôznych spoločenských organizácií. Prítomní, väčšinou starší ľudia ocenili, že sa i mladí zaujímajú o dejiny a uvedomujú si ich význam.

Silným emocionálnym zážitkom bol tiež výstup na menší kopec oproti hradu Zborov – vojenský cintorín na jeho vrchole nesie istú symboliku, isté memento vo význame: „Nezabudnite!“ Cestou žiaci s učiteľmi obdivovali aj úžasné úsilie členov Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného, ktorí sa azda najviac zaslúžili o obnovu týchto, v minulosti často zanedbaných pietnych miest. Spolupracovať s nimi pri rôznych dobrovoľníckych aktivitách budeme i po formálnom ukončení tohto projektu.

Helena Andreeva