Veľtrh vysokých škôl 2018

Veľtrh vysokých škôl 2018

Dňa 27. 11. 2018 bude na našej škole Veľtrh vysokých škôl 2018. Zúčastnia sa ho zástupcovia z viacerých fakúlt VŠ.

Pozývame všetkých, nielen  žiakov zo stredných škôl. Veľtrh bude výbornou príležitosťou stretnúť veľký počet vysokých škôl, ktoré pôsobia na Slovensku. Na veľtrhu budú aj zástupcovia zamestnávateľov a študentských agentúr.

Počas veľtrhu uskutočníme pre žiakov zaujímavé prednášky so zástupcami škôl a zamestnávateľov. Môžete sa na nich prihlásiť cez formulár >>>>>

Zoznam zúčastnených univerzít a fakúlt:

Technická univerzita Košice:

 • Fakulta BERG
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Hutnícka fakulta
 • Letecká fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta umení
 • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Slovenská technická univerzita Bratislava:

 • Fakulta chemickej   a potravinárskej  technológie
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta informatiky a informačných technológií

Univerzita P. J. Šafárika Košice:

 • Prírodovedecká fakulta

Žilinská univerzita Žilina: 

 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy  a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky

Prešovská univerzita Prešov:

 • Filozofická fakulta
 • Fakulta humanitných a prírodných vied
 • Fakulta manažmentu
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníckych odborov

Ekonomická univerzita Bratislava:

 • Podnikovohospodárska  fakulta EU  v Košiciach

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika  Liptovský Mikuláš

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

 Masarykova univerzita Brno

 • Fakulta informatiky

Vysoké učení technické v Brnĕ

 • Fakulta podnikatelská

Spoločnosti :

 • AT&T Global Network Services Slovakia
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • NESS KE, s.r.o.
 • BSH Drives and Pumps s.r.o.

 

Agentúry :   Information Planet  a    Inter Study