Veľtrh vysokých škôl

Veľtrh vysokých škôl

Veľtrh vysokých škôl

Viac informácií – lepší výber vysokej školy

V tomto duchu sa niesol 5 ročník „ Veľtrhu vysokých škôl“ , ktorý sa konal 27.11.2018 v priestoroch nášho gymnázia. Žiaci stredných škôl mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl a troch veľkých spoločností,  vyspovedať ich a urobiť si prehľad o možnostiach štúdia po maturite a uplatnení sa na trhu práce.   
Naše pozvanie tohto roku  prijali: Univerzita P. J. Šafárika  Košice, Technická univerzita Košice, Prešovská univerzita Prešov, Slovenská technická univerzita Bratislava, Ekonomická univerzita Bratislava, Žilinská univerzita Žilina, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – detašované pracovisko Michalovce, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika  Liptovský Mikuláš,  Masarykova univerzita Brno, Vysoké učení technické  Brno.  Spolu sa žiakom predstavilo 26 fakúlt so zameraním technickým a prírodovedným, ale aj ekonomickým a spoločenskovedným. Našou snahou je predstaviť žiakom v rámci kariérneho poradenstva najmä slovenské  vysoké školy  a firmy pôsobiace  na Slovensku, motivovať ich k štúdiu a po jeho ukončení  aj k pôsobeniu  na Slovensku.

O uplatnení sa na trhu práce diskutovali žiaci so zástupcami spoločností AT&T Global Network Services Slovakia, T-Systems Slovakia s.r.o.  a  BSH Drives and Pumps s.r.o..

Keďže naši študenti sú stále viac mobilnejší a čoraz viac sa zaujímajú nielen o štúdium na Slovensku, ale aj v zahraničí, využili možnosť porozprávať sa aj s predstaviteľmi  študentských agentúr Information Planet a Inter Study.

V rámci kariérneho dňa sa  konali tri prednášky:

  • prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. besedoval so žiakmi na tému „Ako si vybrať vysokú školu / parametre kvalitnej VŠ/. Na prednáške sa zúčastnilo 40 žiakov.
  • 41 žiakov si vypočulo prednášku prodekana Strojníckej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Jána Kráľa, PhD. pod názvom „ Technika budúcnosti… “
  • 38 žiakov vyšších ročníkov sa dozvedelo užitočné informácie o tom „ Prečo zvážiť prácu v nadnárodnej IT korporácii “, ktoré im sprostredkoval p. Rastislav Miľko , area manažér AT&T na Slovensku.

Na prezentáciách fakúlt a spoločností  sa zúčastnili žiaci 7 stredných škôl z Michaloviec, a 2 stredných škôl z Trebišova,  Gymnázia v Sobranciach, Gymnázia v Snine a Gymnázia vo V. Kapušanoch. Viac ako 1050  žiakov neprilákala  na prezentačnú výstavu jednotlivých fakúlt len dostupnosť informácií  o zameraní a obsahu študijných programov,  o profile absolventa,  možnostiach štúdia v zahraničí a  uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie, ale  i množstvo zaujímavých projektov či technických zariadení ako roboty,  Virtual reality, rôzne súťaže, možnosti programovania s malým robotom a čipom a veľa iných zaujímavostí.

CELÁ FOTOGALÉRIA>>>