Konferencia mládeže 2018

Konferencia mládeže 2018

Študenti Gymnázia Pavla Horova sa 12. decembra zúčastnili Konferencie mládeže 2018 v Michalovciach 🌺 Mladí, o mladých a nielen s mladými 🌺

Organizovala ju Rada mládeže Košického kraja.

Programom konferencie bola téma sebarealizácie mládeže v meste, dobrovoľníctvo a motivácia študentov v mimoškolských akciách. V prvej časti sa organizátori zamerali na schopnosť spolupracovať v tímoch a na riešenie problémov v meste. V druhej časti sa predstavili motivátori. Jeden z nich bol aj najmladším poslancom na Slovensku, iba 18-ročný Kristián Tomčo. Svojou prítomnosťou podporili študenstskú konferenciu Miroslav Sopko, poslanec Národnej rady SR a Milan Kaplan, poslanec KSK. Naši žiaci si zo stretnutia odniesli mnoho nových a pozitívnych skúseností.