Modelové súdne pojednávanie

Modelové súdne pojednávanie

Dňa 19. 12. 2018 v rámci občianskej náuky pripravili žiaci 3.F triedy v spolupráci s 3.C triedou a 3.D „Modelové súdne pojednávanie“.

Cieľom bolo porovnať anglo – americký právny systém s európskym právnym systémom. Na konkrétnom prípade z oblasti trestného práva prezentovali žiaci akým spôsobom sa v praxi realizuje tento anglo-americký právny systém, ako prebieha celý proces dokazovania viny a neviny a proces rozhodovania .
V záverečnej diskusii následne porovnávali výhody a nevýhody obidvoch systémov.

Celý projekt bol realizovaný pod gesciou Alexandry Synčákovej z 3.F triedy. Samozrejme ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii tohto projektu.