Projekt s francúzskou školou patrí medzi najúspešnejšie projekty

Projekt s francúzskou školou patrí medzi najúspešnejšie projekty

🌺Projekt s názvom Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe zavŕšil svoj plán – spoznali sme miesta, udalosti, príbehy, prekonali tisícky kilometrov, aby sme sa spolu s novými francúzskymi priateľmi dotkli spoločnej storočnej histórie, poklonili sme sa pamiatke tisícov takmer zabudnutých vojakov, padlých vo Veľkej vojne, uctili sme si históriu, aby sme sa z nej poučili.
Splnili sme teda svoj cieľ.🌺
Poznanie, zážitky a dojmy zostanú navždy v nás…
Aktivity projektu sú zachytené aj v publikácii, pripomína ho tiež stála výstava v priestoroch nášho gymnázia.


Videofilm i celý projekt bol odbornou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v rámci Slovenska
Záverom ďakujeme inštitúciám a organizáciám, ktoré stáli pri zrode tejto výzvy a pri jej realizácii.
Čítajte http://skolskyservis.teraz.sk/…/v-bratisl…/46175-clanok.html

Info o projekte na stránke MŠŠTV SR