Vyučovanie na SjF TUKE

Vyučovanie na SjF TUKE

7.12.2018 sa naši žiaci druhého a tretieho ročníka v rámci spolupráce so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach zúčastnili na vyučovaní priamo v laboratóriách fakulty, ktorú viedli vysokoškolskí pedagógovia.

Jedna skupina absolvovala výučbu programovania mechatronických systémov, počas ktorej sa oboznámili s tým, čo je to mechatronika, kedy a ako vznikla táto technická oblasť, kde všade sa využívajú mechatronické súčiastky a ako to celé funguje. V ďalšej časti výučby zapájali na kontaktné pole súčiastky a nimi vytvorený elektronický systém programovali.

Druhá skupina absolvovala výučbu 3D modelovania. Na nej sa zoznámili so spôsobom technického modelovania a s jeho využitím v praxi. V programe na technické modelovanie sa oboznámili so základnými nástrojmi na modelovanie a sami si vytvorili rôzne objekty. Najviac sa žiaci potešili modelovaniu vlastnej šálky s uškom.