Prednáška nášho bývalého žiaka T. Šoltínskeho

Prednáška nášho bývalého žiaka T. Šoltínskeho

 Z “LA do LA“

Tomáš Šoltinský, bývalý absolvent Gymnázia Pavla Horova, 11. januára inšpiratívne porozprával žiakom tried 1.B, 3.C a výberu žiakov iných tried, o tom ako sa dostal študovať na vysoké školy v Škótsku a v USA. So žiakmi diskutoval o ich budúcich krokoch v živote, nabádal ich k serióznej a poctivej práci či plneniu predsavzatí v ľubovoľnej činnosti, ktorú si vyberú, nech je to už veda, šport alebo umenie.

Žiaci mali otázky na jazykovú bariéru a možnosti ubytovania sa v zahraničí, na ktoré Tomáš s ochotou odpovedal. Zmienil sa o svojom výskume na Caltechu i v Škótsku, o svojom prestupe na štúdium astrofyziky a plánoch do budúcnosti i zážitkoch, ktoré nadobudol počas štúdia v Škótsku i v USA. Veľkým vyznamenaním bolo pre neho, že sa stal ambasádorom pre Edinburskú univerzitu vo Westminstri na parlamentnej recepcii.

Celú prezentáciu hodnotíme ako veľmi prínosnú a zaujímavú, keďže sme mali možnosť komunikovať priamo so skúseným človekom študujúcim v zahraničí. Nadobudli sme nové poznatky či myšlienky, ktoré nám určite pomôžu pri výbere našej budúcej vysokej školy.

Srdečná a veľká VĎAKApatrí aj p. profesorovi RNDr. J. Smrekovi a taktiež vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa podobnej pre žiakov prínosnej prezentácie.

Autori: Vanesa Feňušová & Miloš Vrabeľ