Výsledky ObK OANJ

Výsledky ObK OANJ

Dňa 16. 1. 2019 sa uskutočnil 29. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci nášho gymnázia získali popredné umiestnenia.

Kategória 2A / 1.-2.ročník/
2. miesto: Simona  Gargalovičová  (2.C)

Kategória 2B /3.-4. ročník/
1. miesto: Alexandra Sušková  (4.C)

Kategória 2C /anglofónni študenti/
2. miesto: Michaela Hartwitch  (3.F)

Víťazke kategórie 2.B A. Suškovej želáme veľa šťastia v krajskom kole olympiády, ktoré sa uskutoční 13.2. 2019 v Košiciach. Všetkým súťažiacim ďakujeme a prajeme všetko dobré v rozvíjaní svojho talentu.